Obecné symboly

Miestni obyvatelia boli roľníci. Pôvodný symbol obce s poľnohospodárskym motívom, ktorý obec používala ešte aj v 18. Storočí, sa nám podarilo objaviť.

 

Poznáme až pečatidlo z r. 1837 s maďarským kruhopisom:

RADVANY HELYSEG PETSETJE 1837.

 

V strede pečatného poľa je vyrytý snop a kosák.

 

Hoci ide o najstarší známy obecný znak, nemôžeme ho použiť ako podklad pre erb, pretože kovorytec, ktorý vyrýval toto pečatidlo, presne tento istý znak vyryl aj do pečatidiel ďalších vyše 40-tych obcí tohto regiónu.

 

Nové pečatidlo obce vzniklo už o tri roky neskôr – r. 1840. Vzniklo určite najmä preto, že na pečatidle z r. 1837 kovorytec potrel individualitu Radvanoviec.

Výber symbolov

 

Symbol obce na tomto pečatidle je prekvapujúci. V strede pečatného poľa sa na pažiti nachádza mohutný kostol, do ktorého zboku vchádza muž v klobúku. Kruhopis pečatidla znie:

RADVANY HELYSÉGE PETSETTYE.

 

Letopočet 1840 – rok vzniku pečatidla – je vyrytý v priestore pažite. Jeho odtlačky sme našli na troch dokumentoch z r. 1872 a 1873.

Tento znak pokladáme za pozoruhodný preto, že nejestvuje ani jediný literárny údaj o tomto kostole. Spomína sa iba grécko-katolícky kostol z r. 1909 a najnovší z r. 1969

V pečatidle zobrazený kostol bol rímsko-katolícky a bol podstatne starší, než je pečatidlo obce s jeho vyobrazením z r. 1840. Že skutočne ide o starý rímsko-katolícky kostol v obci, o ktorom sa zatiaľ nikto nezmienil, dokazuje farské pečatidlo Radvanoviec z r. 1848.

Kruhopis pečatidla znie:

 

RADVÁNYI R(ómai). K(atolikus) EGYHAZ  PECSETJE 1848.

I v jeho poli je vyrytý chrám, tu z bočného pohľadu. Na vznik pôvodného kostola v obci sa oplatí zamerať budúci výskum. Obohatí nielen dejiny Radvanoviec, ale určite osvetlí aj obecnú symboliku spred roku 1837.

Copyright © 2018 Obec Radvanovce