História našej obce

 

Prvá písomná správa o obci je z roku 1349, ale obec pravdepodobne existovala už skôr. V minulosti obec patrila k Chmeľovskému panstvu kde sa v priebehu času menili majitelia. Politicky spolu s Chmeľovom patrila do bývalého okresu Giraltovce, neskôr po jeho zániku do okresu Prešov. Po vytvorení okresu Vranov bola odtrhnutá od Chmeľova, kde mala matriku, poštu, lekára, školu a bola pričlenená do Vranovského okresu.

 

Tieto politické reorganizácie veľmi obce neprospeli a od roku 1940 počet obyvateĺov neustále klesá. V súčasnom období má obec 213 obyvateľov a patrí medzi malé obce Vranovského okresu aj napriek svojej pomerne dobrej polohe 21 km od Prešova v blízkosti hlavného ťahu Prešov – Vranov n/Topľou, iba 1 km od hlavnej cesty.

11. až 13. storočie založenie obce

 

Ide síce len o dohady, nakoľko neexistujú písomné dôkazy a zmienky o obci, ale zo štúdií predpokladáme, že naša obec Radvanovce jestvovala už v tejto dobe, pravdepodobne v inej podobe ako ju poznáme teraz.

Uhorská monarchia

 

Radvanovce pred 13. Storočím patrili uhorským kráľom, od začiatku 13. Storočia chmeľovským križiakom.

Rod Rikolfovcov z Kamenice

 

Obec od r. 1313 patrili, resp. oblasť Radvanoviec rodu Rikolfovcom z Kamenice.

Šľachtici z Drienova

 

Ďalej obec prislúchala od r. 1319 šľachticom z Drienova.

Prvá písomná zmienka

 

Prvá hodnoverná písomná správa o obci je z roku 1349. Už v 14. Storočí tu vznikol hrádok, ktorý slúžil za sídlo zemepánov obce. Zanikol v 15. Storočí za neznámych okolností. Od 15. Storočia patrili Radvanovce šľachticom zo Sečoviec, neskôr aj ďalším šľachtickým rodom.

Prvé pečatidlo obce

 

Poznáme až pečatidlo z r. 1837 s maďarským kruhopisom: RADVANY HELYSEG PETSETJE 1837. V strede pečatného poľa je vyrytý snop a kosák.

Nové pečatidlo obce

 

Nové pečatidlo obce vzniklo už o tri roky neskôr – r. 1840. Vzniklo určite najmä preto, že na pečatidle z r. 1837 kovorytec potrel individualitu replikyhodinky Radvanoviec . Kruhopis pečatidla znie: RADVANY HELYSÉGE PETSETTYE.

Elektrifikácia obce

 

Obec bola ako jedna z prvých elektrifikovaná v r. 1949-1950. V roku 1964 boli opravené mosty a miestne komunikácie a začal premávať autobus.

Plynofikácia obce

 

V rokoch 1998-1999 sa podarilo obec splynofikovať. V tom istom roku sa rozšírila rozvodná elektrická sieť, postavil nový druhý transformátor. Zrekonštruoval sa miestny rozhlas a obec bola telefonizovaná na plnú požiadavku obyvateľov.

Copyright © 2018 Obec Radvanovce