Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Rok 2024

Materská škola Radvanovce – Zápis na predprimárne vzdelávanie

Vyzva na vykonanie výrubu , orezu stromov v ochrannom pasme VVN, ZVN

Nová optická sieť

Režimy dodatočnej realizácie stavieb

cerifikat_00332721

Verejná vyhláška – Vodovod Radvanovce

Vodopravne povolenie – Rozhodnutie

Volby do Europskeho parlamenu – informacia pre voliča

Zapisnica volby prezidenta 2. kolo 06.04.2024

Zmluva o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Naturpack – Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalovych výrobkov

Uznesenie zmena VZN (1)

Zapisnica volby prezident 1. kolo

Pozvánka na OZ č 1 15.03.24 RADVANOVCE

Zápisnica OZ č 7 z 15.12.23 RADVANOVCE

Radvanovce miera vytriedenia odpadu za rok 2023 (1)

Radvanovce – oznamenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Radvanovce – volebny okrsok volby 23.03.2024

verejna vyhlaska Radvanovce 25.01.2024

Radvanovce- Dávid Dzugas – verejná vyhláška (1)

Rok 2023

Radvanovce – výstavba vodovodu – verejná vyhláška (2)

Zápisnica OZ č 6 z 24.11.23 RADVANOVCE

VZN č 5 2023 o odpadoch (3)

Pozvánka na OZ č 7 15.12.23 RADVANOVCE

Kalendar vyvozu Radvanovce 2024

Radvanovce VT

Pozvánka na OZ č 6 24.11.23 RADVANOVCE

Pozvanka – Urbarske pozemkove spoločenstvo Radvanovce

Rozpocet obce Radvanovce na rok 2024

Upovedomenie o zacati správneho konania na výrub dreviny v k.ú. Radvanovce

Zmluva o termínovanom úvere č. 71_008_23

Municipálny úver – Univerzál

Zmluva o úcte Municipálneho úveru – Univerzál

Radvanovce – Výstavba vodovodu v obci Radvanovce – verejná vyhláška (1)

Odpis zapisnice 30.09.2023..

OPATRENIE REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A

Zápisnica OZ č 4 z 7.7.23 RADVANOVCE..

Zmluva-o-dielo-30082023 Zverejnená dňa 30.8.2023

Dodatok-k-zmluve-o-dielo-14082023 Zverejnený dňa 18.8.2023

Pozvánka na zasadnutie OZ 14.09.2023

Zmluva-o-dielo-14082023 Zverejnená dňa 14.8.2023

Objednavka 25082023 Jadoz

Objednavka 15052023

UP..OBJEDNÁVKA RADVANOVCE 16052023

Opatrenie na kontrolu a zabránenie šírenia nebezpečnej nákazy m´Mor včelieho plodu

VZN_zásady hospodárenia_Radvanovce

VZN_príspevok MŠ_Radvanovce (1)

Zápisnica Obecného zastupitelstva Radvanovce 10.02.2023

Zápisnica Obecného zastupitelstva Radvanovce 05.05.2023

Zápisnica Obecného zastupiteľstva Radvanovce 24.03.2023

Zápisnica Obecného zastupitelstva Radvanovce 9.12.2022

Zápisnica – Ustanovujúce zasadnutie obecneho zastupitelstva Ra

Denny stacionar Chmelov

Výzva na vykonanie výrubu

Upozornenie miestný úrad

Oznámenia

Kontrolor. Sprava

Pozvánka na OZ č 4 7.7.23 RADVANOVCE

PRO_2027_Radvanovce-PHSR (1)

Okrskova komisia

PRO_2027_Radvanovce-PHSR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Záverečný účet obce za rok 2022doc

Výročná správa obce rok 2022T_ Obec Radvanovce

Pozvánka na OZ č 3 5.5.23 RADVANOVCE

Koncept VZN o nájme nebytových priestorov (2)

Koncept VZN o chove zvierat Radvanovce

Pozvánka na OZ č2 24.3.23 RADVANOVCE

Zmluva o prevode vypočtovej techniky

 

Rok 2022

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra OBCE 2020-2026

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Michal Peter – Radvanovce

Pozvánka na OZ OBCE RADVANOVCE

VZN o miestnych odpadoch_Radvanovce_2022

VZN+o+miestnych+daniach_Radvanovce_2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zmluva o dielo obec Radvanovce

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

POZVANKA

zverejnenie emailovej adresy

menovanie zapisovateľa

oznámenie – voľby do orgánov samosprávy 2022

VZN č. 3 2022 o určení pravidiel času preja

VZN č. 2 2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané al

VZN č. 1 2022 o pravidlach na udržiavanie čistoty v obci Radva

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti – g (2)

Zmluva právnické služby

NP BDP plagát

propagačný leták

Výpočet úrovne KO

Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112

TS_vyhlaska_HP_20220111

 

Rok 2021

 

Oznámenie o zasielaní súmarnych údajov…..

Zmluva o dielo

 

Rok 2020

 

tabulka_COVID_obceOPATRENIA PLATNÉ PRE OBEC RADVANOVCE od 19

OPATRENIA PLATNÉ PRE OBEC RADVANOVCE od 19

Vyhlášky – opatrenia vydané 17.12. 2020

 

 

Registrácia zdravotníkov a dobrovoľníkov – plošné testovanie

Zdravotníci a dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať pri plošnom testovaní obyvateľov sa musia registrovať cez formulár na tejto stránke:

https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/?fbclid=IwAR1qIrHflkrx4XZ0y9U17gnvEo4ujC4msf2ep2hv262KNkAKon30pmWryNA

 

 

Radvanovce- Otília Tomašková – verejná vyhláška

Výzva na predkladanie ponúk bola ukončená.

Prosím nepredkladajte ponuky.

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Príloha č.2 – Výkaz výmer

Príloha č.2 – Výkaz výmer_Zadanie 1

Príloha č.2 – Výkaz výmer_Zadanie 2

Príloha č.3 – Projektová dokumentácia

Grafická dokumentácia

Súhrnná a technická správa

Príloha č.4 – Navrh ZoD

 

074PO220347 – Zmluva o poskytnutí NFP

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220347

 

zmluva o dielo č. 3, dodatok č. 1

zmluva o dielo č. 4,dodatok č. 1

Zmluva o dielo č. 32017 dodatok č. 2

 

VK Radvanovce

 

Titulka PRO Radvanovce

PRO Radvanovce

 

oznámenie SEA – Radvanovce

 

zmluva o Municipálnom úvere

 

Zmluva o BU Radvanovce

 

 

suhlas – deti – GDPR

 

suhlas – dospelí – GDPR

 

Informačná povinnosť – škola

 

overenie FO a mlčanlivosť

 

Informačná povinnosť – obec

 

1. Informačná povinnosť – Vyhlasenie_obec

 

2.príloha k vyhláseniu -obec

 

3. príloha k vyhláseniu – škola pod obcou

 

Príloha k vyhláseniu_PaM

 

Vyhlasenie_Personalne

 

Vyhlasenie_uchadzaci

 

Zmluva – verejné osvetlenie

 

Zmluva – kamerový systém

Copyright © 2018 Obec Radvanovce